Yr Hanes

Yr Hanesmore mwy

Yn ôl y sôn cwblhawyd y daith gyntaf o’r pedwar copa ar ddeg ym 1919 pan arweiniwyd taith y Rucksack Club gan Eustace Thomas.  Darllenodd llawer am hanes Thomas Firbank yn cyflawni’r daith yn ei lyfr I bought a mountain a gyhoeddwyd ym 1940.

Eich Hanes 14 Copa

Yr Hanesmore mwy

Rydym am glywed am eich profiadau. Dywedwch wrthym am eich anturon ar fynyddoedd uchel Eryri. Byddwn yn cyhoeddi'r straeon a lluniau gorau er mwyn i eraill gael eu mwynhau a dysgu oddi wrthynt.

Ardystiad

Ardystiadmore mwy

Ar ôl cofrestru ar y gronfa ddata beth am ddathlu eich llwyddiant drwy hawlio tystysgrif. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Y Syniad

Y Syniadmore mwy

Gallwch ymweld â chopaon mynyddoedd dros tair mil troedfedd Cymru mewn un taith odidog, os ydych yn ffit ac hefo dipyn o profiad cerdded yn y mynyddoedd.  Peidiwch a thanamcangyfrif y daith dros y mynyddoedd!

Y Gronfa Ddata

Y Gronfa Ddatamore mwy

Mae Eryri-Bywiol wedi cychwyn cronfa ddata gyhoeddus o'r holl dramwyadau y 14 copa tair mil troedfedd. Mae croeso i chi archwilio'r gronfa ddata neu tystiolaethu manylion tramwyad y gwyddoch amdani.

Y Record

Y Recordmore mwy

Yn 1988 roedd Kylie yn 19 oed yn Neighbours, a rhedodd Colin Donnelly dros y 14 copa mewn 4 awr ac 19 munud. Mae Kylie yma o hyd ac felly hefyd record anhygoel Colin. Angela Carson  sydd â record y merched ers 1989.