Telerau ac Amodau

Mae’r safle hwn o dan hawlfraint. Ni ellir copïo neu atgynhyrchu unrhyw ddelweddau heb ganiatád perchennog yr hawlfraint. Nid yw’r Gymdeithas yn berchen hawlfraint yr holl ddelweddau ar y safle a diolch yn enwedig i Visit Wales,  Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri , Pierino Algieri a Steve Lewis am ganiatád i ddefnyddio’u delweddau.

Mae’r Gymdeithas o ddifrif am ei chyfrifoldebau diogelu data. Ni fyddwn yn gwerthu unrhyw ddata yn ymwneud â’n haelodau, yn cynnwys cyfeiriadau e-bost, i drydydd parti.